Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

Кариера


Надградбата и усовршувањето на нашите знаења и вештини ја доживуваме како наша постојана задача со што ја зголемуваме нашата одговорност кон нашите клиенти. Поттикнати сме да инвестираме во нови амбициозни кадри кои ќе ни се приклучат во остварување на нашите професионални цели.

 Доколку во визијата на ТЕХНОЛАб, Вие препознавате интерес за ваша професионална афирмација и имате желба да бидете дел од нашиот тим ве молиме пополнете го приложениот образец за CV и потоа кликнете Испрати за испраќање на податоците.

Кариера

Кариера

 

Лични податоци

Пол

 

Работно искуство

 

Oбразование

 

Стекнат експертски статус

 

Обуки

 

Лични вештини и способности