Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2011

Технолаб изработи студии за оцена на влијание врз животната средина за пет делници на гасификациониот систем на Република Македонија

Технолаб изработи студии за оцена на влијание врз животната средина за пет делници на гасификациониот систем во Република Македонија и тоа:

  • делница 1 Клечовце – Неготино
  • делница 2 Неготино – Битола
  • делница 3 Штип – Хамзали
  • делница 4 Хамзали – Стојаково - граница со Република Грција
  • делница 5 Скопје – Гостивар - Кичево

Студиите за оцена на влијание врз животната средина за петте делници на гасификациониот систем во РМ во соработка со Министерството за животна средина на РМ, водителот на тимот на Технолаб, м-р Магдалена Трајковска Трпевска ги презентираше на јавна презентација во сите општини низ кои поминува трасата на гасоводот.

 

Архива на новости