Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2012

Во периодот од ноември 2011 до април 2012 Технолаб спроведуваше обуки за управување и/или постапување со отпад

Во периодот од ноември 2011 до април 2012 Технолаб спроведуваше обуки за управување и/или постапување со отпад за повеќе од 40 слушатели. Освен вработените во Технолаб со положен испит за управување со отпад како предавачи беа ангажирани и експерти од секторот за отпад при Министерството за животна средина и просторно планирање. На слушателите кои успешно ја завршија обуката на 12.04.2012 година во просториите на Технолаб свечено им беа врачени потврдите за успешно помината обука за управување и/или постапување со отпад.

 

Архива на новости