Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2012

Учество на Технолаб во меѓународен проект од областа на заштита на животната средина во Тирана, Албанија

Лидерот на тимот на Технолаб, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, во својство на меѓународен експерт за инвентар на емисии во воздух заедно со својата асистентка Андријана Велјаноска учествуваше на втората мисија од Проектот: Consolidation of  Environmental Monitoring System in Albania (CEMSA) која се одржа во Тирана, Албанија.

 

Архива на новости