Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2012

Лабораторијата на Технолаб се здоби со реакредитација согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2006 при што го прошири својот опсег на акредитација со методи за испитување на отпадни и површонски води

Технолаб со успех го помина редовниот надзор за реакредитација од страна на Институтот за Акредитација на Република Македонија при што лабораторијата се здоби со акредитација согласно МКС EN ISO/IEC 17025:2006 за методи за испитување на отпадни и површински води. На оваа активност и предходеше период во кој лабораторијата беше технички доопремена со нова опрема за анализа на вода со цел максимално да одговори на барањата на своите клиенти.

 

Архива на новости