Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2013

Технолаб учествуваше на Меѓународната конференција „Национални стратегии за БЗР“ што се одржа во х. Радика, Маврово

Тимот на Технолаб предводен од М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на Меѓународната конференција „Национални стратегии за БЗР“ што се одржа во х. Радика, Маврово во организација на МЗЗПР. Со учеството на оваа конференција Технолаб ја промовира својата долгогодишна стратегија за константно надградување и усовршување на својот стручен кадар. Учеството на ваков тип на настани е од огромно значење за подигање на сопствените капацитети во насока на следење на актуелните новини од областа на БЗР.

Архива на новости