Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2013

Технолаб учествуваше на Меѓународната конференција “Безбедносен инжинеринг во функција на подобрување на условите за работа“

Меѓународната конференција “Безбедносен инжинеринг во функција на подобрување на условите за работа“ беше организирана од Здружението за БЗР 28-ми Април од 10-12 мај во хотел Гранит во Охрид. Следејќи ја потребата од константно надградување на својата стручност во областа на БЗР, стручните лица за БЗР од Технолаб активно учествуваа оваа конференција при што одржаа свое предавање на тема “Проценка на ризик на работни места во АД “ЕЛЕМ“ Скопје, Подружница РЕК Битола„.

     
  

Архива на новости