Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2013

Учество на заедничката средба на EIONET и TFEIP во Истанбул, Турција

М-р Магдалена Трајковска Трпевска како член на европскиот панел на експерти учествуваше на 14-тата заедничка средба на  EIONET (European Environment Information and Observation Network) и TFEIP (Task Force on Emission Inventories and Projections) која се одржа од 13-ти до 15-ти Мај во Истанбул, Турција. Во рамките на оваа средба се одржа работилница наменета за составувачите и корисниците на емисионите инвентари со цел развивање на форуми за дискусија помеѓу експертите за изработка на емисионите инвентари.

            
       
       

Архива на новости