Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2013

Свечено доделување на сертификат за реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно MKC EN ISO/IEC 17025

Како резултат на успешно завршената постапка за ресертифкација на лабораторијата на Технолаб согласно MKC EN ISO/IEC 17025 од страна на ИАРМ на директорката на Технолаб, м-р Магдалена Трајковска Трпевска и беше врачен сертификатот за реакредитација на лабораторијата на Технолаб. Со ова Технолаб ја остварува својата цел за константен квалитет и компетентност на услугите што ги нуди.

Свечениот настан се одржа во рамките на свеченоста по повод одбележување на 10 години од основање на ИАРМ и Светскиот ден на акредитација. Свеченоста се одржа на 10 јуни 2013 година во хотелот Холидеј Ин во присуство на голем број на претставници на Владата на РМ, претставници од виосокообразовните институции, претставници од националните тела за акредитација од регионот и претставници на акредитираните тела.

            
       

Архива на новости