Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2013

Учество на Меѓународната конференција „Квалитет и компетентност 2013“

Во периодот од 13-15 Јуни 2013 година во хотел Метропол, Охрид Во организација на Македонското здружение на лаборатории МАКЛАБ се одржа првата Меѓународна конференција „Квалитет и компетентнот 2013“. На оваа конференција учествуваше и Технолаб со свој труд на тема “ Искуствата на Технолаб од имлементација на стандарди за квалитет, тестирање и инспекција во областа на животна средина и  безбедност при работа“. Меѓународниот карактер на конференцијата “Квалитет и компетентност 2013“ беше одлична можност за размена на искуства со претставниците на лаборатрориите, инспекциските тела и институциите од Македонија и од регионот.


            
       

Архива на новости