Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2013

Успешно завршен проектот: “Консолидирање на системот за мониторинг на животната средина во Албанија (CEMSA)”

М-р Магдалена Трајковска Трпевска, како дел од европскиот експертски тим успешно го заврши проектот: “Консолидирање на системот за мониторинг на животната средина во Албанија (CEMSA). Во рамките на овој проектот во Тирана, Република Албанија, м-р Магдалена Трајковска Трпевска одржа неколку работилници поврзани со пресметки на емисии во воздух од индустриски објекти и користење на E-PRTR софтверот.

                         

Архива на новости