Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2013

Учество на Третата меѓународна конференција „Управување со отпад и климатски промени“

Во периодот од 19-21 Септември 2013 година Технолаб учествуваше на "Третата меѓународна конференција „Управување со отпад и климатски промени" која беше организирана од страна на АДКОМ, Комунална хигиена Скопје и Дрисла-Скопје. Во рамките на оваа конференција М-р Магдлаена Трајковска Трпевска го презентираше својот труд на тема „ Придонес кон заштитата на животната средина со инсталирање на постројка за согорување на опасен отпад во рамките на Депонијата "Дрисла„ – Скопје.

Архива на новости