Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2013

Успешно завршен проектот: “Елиминација на ПХБ и опремата која содржи ПХБ”

Во рамките на проектот "Елиминација на ПХБ и опремата која содржи ПХБ", Tехнолаб беше ангажиран за вршење на мониторинг на медиумите на животната средина во кругот на инсталацијата за постапување и третман на опрема и отпад што содржи ПХБ која беше поставена во Раде Кончар-Сервис и тоа во фаза пред почеток со работа и во тек на оперативната фаза. Резултатите од работата на овој проект беа презентирани од страна на М-р Магдалена Трајковска Трпевска во рамките на Завршната работилница која во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање беше одржана на 01.10.2013 година во Клубот на пратеници на РМ и на која присуствуваа учесници кои беа инволвирани во активностите опфатени со овој проект.

Архива на новости