Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2013

Технолаб продолжува со изведување на обуки за управување и/или постапување со отпад

Во периодот од септември до октомври 2013 година Технолаб по дванаесети пат успешно ја спроведе обуката за управување и постапување со отпад. Имајќи ја предвид актуелноста и значењето на темата управување со отпад во денешни услови, Технолаб спроведува модел на обуки со интерактивен карактер кој се покажа како најуспешен модел. Предавањата се изведуваат преку интерактивна комуникација предавач-слушател при што слушателите се здобиваат со сите потребни знаења во врска управувањето и постапувањето со најразличните типови на отпад.

Архива на новости