Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јануари 2014

Технолаб учествуваше на јавната расправа за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Државна урбанистичка планска документација за регионална депонија Дрисла

Технолаб како изработувач на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Државна урбанистичка планска документација за регионална депонија Дрисла учествуваше на јавната расправа која се одржа на 24.01.2014 година во Општина Студеничани и во Општина Сопиште. Како дел од постапката за спроведување на стратегиска оцена на животната средина на Државна урбанистичка планска документација за регионална депонија Дрисла, Технолаб во текот на јавната расправа го презентираше изготвениот извештај. На оваа јавна расправа покрај Технолаб учествуваа и претставници од Дрисла Скопје како и заинтересирани од општините Студеничани и Сопиште.

Архива на новости