Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Февруари 2014

Успешно спроведена обука за управување и постапување со отпад

Како резултат на стратегијата за континуиран придонес кон едукацијата од областа на заштита на животната средина, во периодот јануари-февруари 2014 Технолаб во својот тренинг центар успешно спроведе обука за  управување и постапување со отпад. Обуката ја изведуваа стручните лица за управување со отпад од Технолаб и предавачи од Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ од сектоторот за отпад. Слушатели на обуката беа лица од компании во Република Македонија од различни дејности за кои управувањето и постапувањето со отпадот е од пресудно значење во насока на искажување на нивната општествена одговорност и придонес кон чиста животна средина.


Архива на новости