Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2014

Обука за управување и/или постапување со отпад

Април 2014 год.

Обука за управување и/или постапување со отпад

Во месец Април 2014 год., Технолаб по четрнаесети пат успешно ја реализираше обуката за управување и постапување со отпад, потврдувајќи ги со тоа своите залагања во насока на подигнување на свесноста за управување со отпад во денешни услови.

Предавачи на обуката беа стручни лица од Технолаб од секторот за животна средина и претставници на Министерството за животна средина и просторно планирање од секторот за отпад.

Обуката како и досега имаше интерактивен карактер со што на слушателите им се овозможи преку комуникација со своите предавачи, се запознаат со сите аспекти на управувањето и постапувањето со отпад.
Архива на новости