Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Март 2014

Национална еколошка акција “Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите“

На 21 Март 2014 г., Технолаб учествуваше во националната еколошка акција "Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите" со засадување на садници рози во главниот град , кои докажано абсорбираат големи количества на тешки метали, олово и цинк од водата, воздухот и почвата и со тоа значајно придонесуваат во заштита на животната средина.
За учеството во оваа кампања, на Технолаб му беше доделена "Благодарница" од организаторот на оваа акција - Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија.

Архива на новости