Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2014

Зајакнување на тимската работа во Технолаб

Успешноста во работењето на една компанија лежи во неговата ориентираност кон тимска работа со која се потикнува одговорноста, креативноста, донесувањето на одлуки и  се развива корпоративната култура.

За таа цел, во периодот од  18 до 20 Јуни 2014 г.,Технлаб спроведе Програма за зајакнување на тимската работа на своите вработени.

Програмата и  активностите беа насочени пред се кон подобрување на мотивираноста, комуникацијата ,односите помеѓу вработените, грижата за здравјето и благосостојбата на вработените а со крајна цел подобрување на профитабилноста и успешноста на компанијата во која владее тимски дух и здрава работна средина.

Дел од активностите кои беа опфатени во Програмата се состоеа од: интерактивни предавања, спортски игри , доделување на награди за победниците но и подароци за поразените, заеднички излет, организирана посета на културно историски знаменитости, вечерна забава и сл.

Архива на новости