Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2014

Обука за управување /постапување со отпад

Како резултат на големиот интерес, во периодот од Септември до Октомври 2014, Технолаб по шеснаесетти пат успешно ја спроведе обуката за управување и постапување со отпад. Актуелноста на темата за управувањето и постапувањето со отпадот резултира со спроведување на интерактивен модел на обуки за кој ние во Технолаб сметаме дека е најадекватен за дадената проблематика.

Предавачи на обуката беа стручни лица од Технолаб, од секторот за животна средина  и претставници од  МЖСПП од секторот за отпад.

   

Архива на новости