Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2014

Учество на Конгресот на хемичари и технолози на РМ

Во период од 08 до 11 Октомври, Технолаб учествуваше на Конгресот на хемичари и технолози на РМ, кој се одржа во Хотел Метропол Охрид.

Претставниците на  Технолаб, М-р Магдалена Трајковска Трпевска, Стефан Јовановски, Трајче Србиноски и Бојан Трпевски, претставија научни трудови преку постерски презентации во сесиите за: животна средина, безбедност на храна и молекуларна спектроскопија. Презентациите предизвикаа голем интерес особено кај меѓународните учесници на Конгресот, при што  се разменија значајни искуства за примената на хемијата во испитувањата на животната средина, хемиското инженерство во безбедноста на храна, спектроскопијата и другите поврзани области.

 

Архива на новости