Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2014

Технолаб учествуваше во дел од настаните за одбележување на “Европската недела за безбедност и здравје при работа“

На 21 и 22 Октомври 2014 г., Технолаб учествуваше на “Тркалезната маса за континуиран професионален развој на македонските БЗР чинители“ како и на Централниот настан за одбележување на Европската недела за безбедност и здравје при работа на тема “Здрави работни места  - управување со стресот”.

   
 

Архива на новости