Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2014

Учество на “Конференција на Македонската Асоцијација за Цврст Отпад“

М-р Магдалена Трајковска Трпевска и претставници на Технолаб на 29 Октомври 2014 г., земаа учество на Конференцијата на Македонската Асоцијација за Цврст Отпад на тема “Вмрежување на Македонија во светските текови за управување со отпад„ која се одржа во Хотел Стоун Бриџ - Скопје
 

Архива на новости