Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2014

Редовен надзор и реакредитација на инспекциското тело согласно МКС EN ISO\IEC 17020:2012

Во периодот од 29 - 30 Октомври 2014 г., инспекциското тело во состав на Технолаб со редовниот надзор од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија ја потврди својата акредитација согласно МКС EN ISO\IEC 17020:2006 со што уште еднаш ја докажа компетентноста и стручноста на својот тим. Успешното продолжување на акредитацијата е разултат на континуираната професионална посветеност на генералниот менаџер и целиот тим на Технолаб во насока на унапредување на квалитетот на услугите кои ги нуди инспекциското тело согласно својот опсег на акредитација.

 

Архива на новости