Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2014

Учество на Работилница на тема “ Од загадувачките активности на човекот до мапирање на емисии, користејќи ја базата на емисии за глобално атмосферско истражување“ – Испра, Италија

Во периодот од 10 – 11 Ноември 2014  год., М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на работилница на тема“ Од загадувачките активности на човекот до мапирање на емисии, користејќи ја базата на емисии за глобално атмосферско истражување“ во организација на EDGAR (Emmision database for global atmospheric research) која се одржа во Испра, Италија.

 

Архива на новости