Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2014

Учество на тркалезната маса за презентација на првата фаза на Студијата за опасен отпад во Република Македонија

На покана на Министерството за животна средина и просторно планирање, м-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на  тркалезната маса за презентација на првата фаза на Студијата за опасен отпад во Република Македонија која во рамките на проектот „Интегрирано спречување и контрола на загадувањето во Македонија“ се одржа во Стопанската комора на Македонија. Целта на оваа тркалезна маса беше запознавање на јавноста со резултатите од првата фаза на Студијата за опасен отпад во Република Македонија.

Архива на новости