Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2014

Учество на работилница за презентација на Првиот двогодишен ревидиран извештај и планираните активности во однос на можниот придонес на државата кон Конференцијата за климатски промени во 2015г.

Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) беше организирана работилница  за презентација на Првиот двогодишен ревидиран извештај и планираните активности во однос на можниот придонес на државата кон Конференцијата за климатски промени во 2015 г. Како резултат на исклучителната експертиза во областа на климатските промени на оваа работилница учествуваше и М-р Магдалена Трајковска Трпевска.

 

Архива на новости