Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2014

Учество на работилница за подготовка на Извештај за имплементација на Националната стратегија за одржлив развој

Технолаб претставуван од М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на првата работилница за подготовка на извештајот за имплементација на Националната стратегија за одржлив развој и акцискиот план за одржлив развој за периодот јануари 2015 – декември 2017 која во организација на Владата на Република Македонија се одржа на 18.12.2014 година.


 

Архива на новости