Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Февруари 2015

Учество на Работилница за Долгорочна стратегија и Закон за климатска акција

Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање на 03.02.2015 г. во хотел АРКА се одржа работилница за Долгорочна стратегија и Закон за климатска акција. Поканети на оваа работилница беа сите засегнати страни кои можат да допринесат кон конципирањето на долгорочната стратегија и законот за климатска акција. На оваа работилница на покана на Министерството учествуваше и М-р Магдалена Трајковска Трпевска. Во текот на работилницата беше претставен Патоказот за подготовка на Долгорочна стратегија за климатска акција и Закон за климатска акција. Овие документи е предвидено да се изработат во периодот 2016-2018 и заклучоците од оваа работилницата ќе бидат искористени при нивната изработка.

Архива на новости