Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Април 2015

Презентација на катастарот на загадувачи на територија на оп. Гази Баба

Презентација на катастарот на загадувачи на територија на оп. Гази Баба
Технолаб како изготвувач на Катастарот на загадувачи на територијата на Општина Гази Баба на 30 април 2015 година пред Советот на Општина Гази Баба го презентираше финалниот извештај. Во присуство на Градоначалникот и советниците на оп. Гази Баба, М-р Магдалена Трајковска Трпевска како водител на проектот, ги презентираше резултатите од проектот.

 
 

 

Презентација на катастарот на загадувачи на територија на оп. Гази Баба

Технолаб како изготвувач на Катастарот на загадувачи на територијата на Општина Гази Баба на 30 април 2015 година пред Советот на Општина Гази Баба го презентираше финалниот извештај. Во присуство на Градоначалникот и советниците на оп. Гази Баба, М-р Магдалена Трајковска Трпевска како водител на проектот, ги презентираше резултатите од проектот.

Архива на новости