Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2015

Редовно надзорно оценување и проширување на опсегот на акредитација согласно MKC EN ISO/IEC 17025:2006

Во периодот од 07-08 мај 2015 година, Институтот за акредитација на РМ изврши редовно надзорно оценување и оценување заради проширување на опсегот на акредитација на лабораторијата на Технолаб согласно MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Со ова надзорно оценување Технолаб ја продолжи својата акредитација согласно MKC EN ISO/IEC 17025:2006 и уште повеќе го прошири својот опсег на акредитација со 22 нови методи за испитување на амбиентен воздух, вода, почва и отпад со што  лабораторијата на Технолаб стана прва приватна лабораторија во Република Македонија по бројот на акредитирани методи.

Архива на новости