Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2015

Учество на Меѓународна конференција за БЗР во Обзор, Бугарија

Следејќи ја стратегијата за постојано стручно усовшување и напредување на својот кадар, дел од тимот на Технолаб предводен од М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на Меѓународната конференција за БЗР која се одржа од 14ти до 17ти Мај во Обзор, Бугарија. Оваа конференција беше организирана на тема „Континуиран професионален развој„ и истата беше со цел напредна едукација на стручните лица за БЗР. Со учеството на оваа конференција Технолаб уште еднаш се потврди како реномирана компанија од областа на БЗР во Република Македонија.

Архива на новости