Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2015

Светски ден за акредитација

На 9-ти Јуни во организација на Институтот за акредитација на РМ под мотото ,,Акредитацијата: Поддршка во обезбедување на здравствена и социјална заштита“ беше одбележан светскиот ден на акредитација. Во текот на свеченоста на Технолаб му беше врачен сертификатот за акредитација на инспекциското тело.

Архива на новости