Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2015

Учество на Меѓународната Конференција „Кавалитет и компетентност 2015“

 

Технолаб учествуваше на Втората Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„ која се одржа во периодот од 17 до 19 Септември во хотел Метропол Охрид, во организација на МАКЛАБ. Во рамките на конференцијата Технолаб беше претставен преку презентирање на три труда и тоа: трудот со наслов “Предизвици и ризици на вработените во лабораториите за тестирање“ беше презентиран од М-р Магдалена Трајковска Трпевска, трудот “Испитување на отпадот (згура) ОД Фени Индустри Кавадарци со цел негова карактеризација“ беше презентиран од Стефан Јовановски и трудот „Интерпретација на резултати од испитувања на концентрацијата на хемиските супстанции во работна средина„ беше презентиран од Елена Трпчевска. Оваа конференција беше одлична можност за презентирање на искуствата помеѓу лабораториите и инспекциските тела во Р. Македонија и регионот.

Архива на новости