Новости

Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Јуни 2017

Обука за стручни лица за БЗР на тема: „ Превентивни мерки за спречување на повреди при работа „

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2015

Учество на Меѓународната Конференција „Кавалитет и компетентност 2015“

 

Технолаб учествуваше на Втората Меѓународна конференција „КВАЛИТЕТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 2015„ која се одржа во периодот од 17 до 19 Септември во хотел Метропол Охрид, во организација на МАКЛАБ. Во рамките на конференцијата Технолаб беше претставен преку презентирање на три труда и тоа: трудот со наслов “Предизвици и ризици на вработените во лабораториите за тестирање“ беше презентиран од М-р Магдалена Трајковска Трпевска, трудот “Испитување на отпадот (згура) ОД Фени Индустри Кавадарци со цел негова карактеризација“ беше презентиран од Стефан Јовановски и трудот „Интерпретација на резултати од испитувања на концентрацијата на хемиските супстанции во работна средина„ беше презентиран од Елена Трпчевска. Оваа конференција беше одлична можност за презентирање на искуствата помеѓу лабораториите и инспекциските тела во Р. Македонија и регионот.

Архива на новости