Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2015

Обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема „Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР “

На 16 декември 2015 година во х.Континентал во Скопје, во организација на Технолаб се одржа обука на тема „ Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР„.
Предавачи на обуката беа Доц. д-р Лазар Јовевски-професор по трудово право на Правниот факултет во Скопје, Слаѓана Андоновска-раководител на секторот за безбедност и здравје при работа при Државниот инспекторат за труд,  Проф.д-р. Јованка Караџинска Бислимовска и Проф.д-р. Јордан Минов од Институтот за  медицина на труд на РМ.

Актуелноста на темата предизвика голем интерес кај стручните лица за БЗР кои во текот на целата обука имаа можност, преку интерактивна комуникација со предавачите, подетално да се запознаат со мобингот и стресот на работните места. 
Сите учесници на обуката се здобија со ПОТВРДА СО БОДОВИ за учество на обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости