Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2015

Обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема „Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР “

На 16 декември 2015 година во х.Континентал во Скопје, во организација на Технолаб се одржа обука на тема „ Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР„.
Предавачи на обуката беа Доц. д-р Лазар Јовевски-професор по трудово право на Правниот факултет во Скопје, Слаѓана Андоновска-раководител на секторот за безбедност и здравје при работа при Државниот инспекторат за труд,  Проф.д-р. Јованка Караџинска Бислимовска и Проф.д-р. Јордан Минов од Институтот за  медицина на труд на РМ.

Актуелноста на темата предизвика голем интерес кај стручните лица за БЗР кои во текот на целата обука имаа можност, преку интерактивна комуникација со предавачите, подетално да се запознаат со мобингот и стресот на работните места. 
Сите учесници на обуката се здобија со ПОТВРДА СО БОДОВИ за учество на обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости