Новости

Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Архива на новости

новости


Декември 2015

Обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема „Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР “

На 16 декември 2015 година во х.Континентал во Скопје, во организација на Технолаб се одржа обука на тема „ Влијанието на стресот и мобингот на работното место и улогата на институциите во одржување на системите за БЗР„.
Предавачи на обуката беа Доц. д-р Лазар Јовевски-професор по трудово право на Правниот факултет во Скопје, Слаѓана Андоновска-раководител на секторот за безбедност и здравје при работа при Државниот инспекторат за труд,  Проф.д-р. Јованка Караџинска Бислимовска и Проф.д-р. Јордан Минов од Институтот за  медицина на труд на РМ.

Актуелноста на темата предизвика голем интерес кај стручните лица за БЗР кои во текот на целата обука имаа можност, преку интерактивна комуникација со предавачите, подетално да се запознаат со мобингот и стресот на работните места. 
Сите учесници на обуката се здобија со ПОТВРДА СО БОДОВИ за учество на обука за стручно усовршување на стручните лица за БЗР.

Архива на новости