Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

Согласно одобрението за спроведување на обуки од областа на управувањето со отпадот, во текот на месец јуни Технолаб реализираше обука за управување и/или постапување со отпад. На обуката присуствуваа кандидати од повеќе компании кои имаат различни дејности, но за кои е заеднички интересот за правилно постапување со отпадот. Обуката се одржа во тренинг центарот на Технолаб и врз основа на истата кандидатите се здобија со потврда за помината обука за управување и постапување со отпад.

Архива на новости