Новости

Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

Согласно одобрението за спроведување на обуки од областа на управувањето со отпадот, во текот на месец јуни Технолаб реализираше обука за управување и/или постапување со отпад. На обуката присуствуваа кандидати од повеќе компании кои имаат различни дејности, но за кои е заеднички интересот за правилно постапување со отпадот. Обуката се одржа во тренинг центарот на Технолаб и врз основа на истата кандидатите се здобија со потврда за помината обука за управување и постапување со отпад.

Архива на новости