Новости

Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

Согласно одобрението за спроведување на обуки од областа на управувањето со отпадот, во текот на месец јуни Технолаб реализираше обука за управување и/или постапување со отпад. На обуката присуствуваа кандидати од повеќе компании кои имаат различни дејности, но за кои е заеднички интересот за правилно постапување со отпадот. Обуката се одржа во тренинг центарот на Технолаб и врз основа на истата кандидатите се здобија со потврда за помината обука за управување и постапување со отпад.

Архива на новости