Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2016

Обука за управување и/или постапување со отпад

Согласно одобрението за спроведување на обуки од областа на управувањето со отпадот, во текот на месец јуни Технолаб реализираше обука за управување и/или постапување со отпад. На обуката присуствуваа кандидати од повеќе компании кои имаат различни дејности, но за кои е заеднички интересот за правилно постапување со отпадот. Обуката се одржа во тренинг центарот на Технолаб и врз основа на истата кандидатите се здобија со потврда за помината обука за управување и постапување со отпад.

Архива на новости