Новости

Декември 2017

„Одржување на безбедноста при работа на работни места во рудници за експлоатација на суровини Искуства од Бучим, Радовиш “

повеќе


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

повеќе


Јуни 2017

Учество на Технолаб на Бизнис самитот во Трст, Италија

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2016

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Безбедност на работното место и опремата за работа„

Согласно програмата за 2016 година, Технолаб во ноември 2016 година организираше обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема “Безбедност на работното место и опремата за работа“. Обуката се одржа на 18.11.2016 г. во х.Континентал. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и Дејан Митревски, стручно лице за БЗР. Презентираната тема предизвика големо внимание помеѓу стручните лица за БЗР. Сите учесници на обуката се здобија со потврди со бодови за учество на обука во земјата.
Архива на новости