Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2016

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Безбедност на работното место и опремата за работа„

Согласно програмата за 2016 година, Технолаб во ноември 2016 година организираше обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема “Безбедност на работното место и опремата за работа“. Обуката се одржа на 18.11.2016 г. во х.Континентал. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и Дејан Митревски, стручно лице за БЗР. Презентираната тема предизвика големо внимание помеѓу стручните лица за БЗР. Сите учесници на обуката се здобија со потврди со бодови за учество на обука во земјата.
Архива на новости