Новости

Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Редовен надзор и реакредитација на лабораторијата на Технолаб согласно ISO 17025 и проширување на опсегот со методи согласно техничката спецификација CEN 15675

повеќе


Декември 2016

Презентација на Катастар за животната средина на територијата на Општина Велес

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2016

Обука за стручни лица за БЗР на тема „Безбедност на работното место и опремата за работа„

Согласно програмата за 2016 година, Технолаб во ноември 2016 година организираше обука за стручно оспособување на стручните лица за БЗР на тема “Безбедност на работното место и опремата за работа“. Обуката се одржа на 18.11.2016 г. во х.Континентал. Предавачи на обуката беа Слаѓана Андоновска, раководител на секторот за БЗР при Државниот инспекторат за труд и Дејан Митревски, стручно лице за БЗР. Презентираната тема предизвика големо внимание помеѓу стручните лица за БЗР. Сите учесници на обуката се здобија со потврди со бодови за учество на обука во земјата.
Архива на новости