Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

новости


Февруари 2017

Промоција на лабораторијата на Технолаб како прва и единствена лабораторија во Македонија која е акредитирана согласно ISO17025 и CEN 15675

На 15 февруари 2017 година во хотел Континентал, Технолаб организираше промоција на воведувањето на 15 нови методи за испитување на емисии од стационарни извори согласно техничката спецификација CEN 15675. Со новиот сертификат за акредитација издаден од страна на ИАРМ, лабораторијата на Технолаб стана првата и засега единствена лабораторија во Македонија акредитирана согласно ISO 17025 истовремено исполнувајќи го условите дадени во техничката спецификација CEN 15675. Во текот на промоцијата воведените новини во лабораторијата ги презентираше директорката на Технолаб М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ја истакна важноста на новите методи согласно CEN 15675 во насока на обезбедување на квалитетни мерења на емисии од стационарни извори како прв чекор за правилно управување со квалитетот на воздухот.
На промоцијата беа присутни претставници од ИАРМ, претставници од индустриските инсталации, претставници од МЖСПП и државниот инспекторат за животна средина, претставници на единиците на локалната самоуправа од РМ, од граѓанските здруженија, претставници на амбасадата на САД, претставници на делегацијата на ЕУ во РМ и претставници на медиумите.
Организирањето на оваа промоција беше наш придонес кон заложбите за иницирање на тимски пристап за решавање на  проблемот на квалитетот на воздухот во кој свој придонес имаат сите поединци, компании и надлежни институции.

Архива на новости