Новости

Јуни 2018

На иновативниот проект на Технолаб му е доделен грант од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките за Првиот повик за финансирање на проекти во рамките на Столб 3 од Планот за економски раст на Влада на Република Македонија

повеќе


Јуни 2018

Тимот на Технолаб учествуваше на петдневен тренинг за одржливо управување со контаминирани локации во рамките на проектот на УНИДО за „Отстранување на техничките и економските бариери за иницирање на активности за деконтаминирање на локацијата на ОХИС“

повеќе


Март 2018

Генералниот менаџер на ТЕХНОЛАБ М-р Магдалена Трајковска Трпевска е избрана за една од 10-те Топ Жени Менаџерки во Македонија за 2017 година

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2017

Прва работилница “ Сите дишеме (Ч)ист воздух“

На 19 октомври во Скопје се одржа првата работилница на тема “Сите дишеме (Ч)ист воздух“ во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање.

На покана на заменик министерот за животна средина г-н Јани Макрадули, на оваа работилница учествуваше и М-р Магдалена Трајковска Трпевска која ги презентираше резултатите од испитувањата на квалитетот на воздухот во Скопје спроведени од страна на Технолаб во периодот 2016-2017.

Покрај Технолаб учесници на оваа работилница беа и претставници од МЖСПП, UNDP, Машинскиот факултет и БЕГ кои ги презентираа своите согледувања во однос на причинителите за загадувањето во Скопје и спроведените анализи на квалитетот на воздухот во Скопје.

Архива на новости