Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Март 2011

Технолаб ја предаде документацијата за проценка на ризици и изјава за безбедност за работните места во Фени Индустри, Кавадарци

Во 2010 г. Технолаб склучи договор со Фени Индустри за изработка на проценка на ризици и изјава за безбедност за работните места во Фени Индустри, Кавадарци за 294 работни места. Стручниот тим на Технолаб составен од 8 стручни лица за БЗР вработени во Технолаб и лекар специјалист по медицина на трудот како надворешен соработник интензивно работеше на овој проект 1 година. Во рамките на овој проект од страна на тимот на Технолаб беа направени неколку работни посети на Фени Индустри, Кавадарци при што се изврши снимање на работниот процес и условите во работната средина.

 

Работата на тимот на Технолаб резултираше со изработка на документот Изјава за безбедност на работните места во Фени Индустри Кавадарци кој се состои од 7.000 страници пишан материјал. Тимот на Технолаб е особено горд на ваквиот  успешно завршен обемен проект.

 

Архива на новости