Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Февруари 2011

Учество на меѓународна конференција во Стокхолм, Шведска

Технолаб преку својот претставник Мр. Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на меѓународната конференција во Стокхолм, Шведска под наслов: TFIAM 39th session Cooperative program for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (EMEP).

М-р. Магдалена Трајковска Трпевска преку својата презентација на тема “Проценка на загадувањето на воздухот во Р. Македонија“ успешно ја презентираше нашата земја на меѓународно ниво.

 

Архива на новости