Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Октомври 2010

Технолаб доби сертификат согласно МКС EN ISO/IEC 17020:2006 тип А издаден од ИАРМ

Следејќи го континуитетот за подобрување на услугите кои ги нудиме во октомври 2010 секторот инспекциско тело во состав на Технолаб се здоби со сертификат за акредитација согласно стандардот МКС  EN ISO/IEC 17020:2006 тип А, издаден од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија. Овој сертификат му овозможува на Технолаб  да врши инспекција (контрола) на условите во работна средина (микроклиматски услови, осветленост и бучава) и бучава во животна средина.

Архива на новости