Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Мај 2010

Технолаб претставуван од м-р. Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на 11-та заедничка конференција и работилница на TFEIP и EIONET

Технолаб претставуван од м-р. Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на 11-та заедничка конференција и работилница на TFEIP и EIONET . Конференција се одржа од 10-ти до 11-ти мај во Кипар. Целта на оваа конференција е размена на експертски мислења на тема изработка на инвентар на емисии во воздух, со акцент на најновите истражувачки проекти и  достигнувања на полето на Инвентарите на емисии (Emission Inventory).

 

Архива на новости