Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2010

Обуки на вработените во Технолаб за имплемтација на меѓународните стандарди МКС ЕN ISO/IEC 17025:2006 и МКС ЕN ISO/IEC 17020:2006

Вработените во Технолаб учествуваа на обуките за “Имплементација на стандардот МКС ЕN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“,  “Имплементација на стандардот МКС ЕN ISO/IEC 17020:2006 за тела кои вршат инспекција“ и “ Обука за оценувачи по стандардот МКС ЕN ISO/IEC 17025:2006“ спроведени од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија. Инвестирањето во стручноста и квалитетот е перманентна задача на менаџерскиот тим  на Технолаб предводен од Мр. Магдалена Трајковска Трпевска.

 

Архива на новости