Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2010

Технолаб се пресели во нови сопствени простории на бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28/3

Технолаб се пресели во новите сопствени простории на бул.Кузман Јосифовски Питу бр.28/3. Новите простории на Технолаб се модерно уредени така што ги задоволуваат највисоките критериуми за успешно фунционирање на сите сектори во состав на Технолаб. Овој настан беше одбележан во присуство на многубројни соработници и деловни партнери на Технолаб.

 

 

Архива на новости