Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јануари 2009

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања бр. ЛТ-008.

Институтот за акредитација на Р.Македонија му додели на Технолаб Сертификат за Акредитација на лабораторијата за еколошки испитувања  бр. ЛТ-008 со што Лабораторијата на Технолаб  станува првата и единствена приватна лабораторија во Р. Македонија сертифицирана согласно стандардот МКЦ ИСО/ИЕЦ 17025:2006 за вршење на теренски и лабораториски тестирања во областа на животната средина и безбедност и здравје при работа.

 

Архива на новости