Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2011

Свечено врачување на сертификатот за инспекциско тело

На Светскиот Ден на Акредитација 09.06.2011 г. од страна на Институтот за Акредитација на Република Македонија на Технолаб свечено му е врачен Сертификатот за инспекциско тело ИТ- 034. Со добивањето на овој сертификат Технолаб беше промовиран во  единствено акредитирано инспекциско тело за мерења на услови во работна и животна средина во Република Македонија.

 

Архива на новости