Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Јуни 2011

Во Копенхаген, Данска се одржа Tретата фаза од ревизијата на инвентарите за емисија на загадувачки супстанции во воздухот во Европа

На покана од Европскиот топик центар CLRTAP/NECD, номинирана од МЖСПП , М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше во европскиот експертски тим кој беше ангажиран за  ревизија на инвентарите за емисија на загадувачки супстанции во воздух на земјите од Европа во рамките на Третата фаза во која беше вклучена и Република Македонија.

 

Архива на новости