Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Септември 2011

Учество на Меѓународниот конгрес за БЗР во Истанбул, Турција

Тимот на Технолаб предводен од М-р Магдалена Трајковска Трпевска учествуваше на XIX СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА што се одржа во Истанбул, Турција под мотото “Градење на превентивна глобална култура за здрава и безбедна иднина на работниците“.

Главни теми на овој конгрес беа:

  • системски сеопфатен, проактивен и превентивен пристап кон БЗР;  
  • социјалниот дијалог, партнерствата и иновациите во областа на БЗР и
  • новите предизвици во светот на глобалната економија од аспект на БЗР.  

Во рамките на Светскиот конгрес беше организиран и саем на кој беа претставени производители на лична заштитна опрема, противпожарна опрема, мерни технологии и детектори, опрема за индустриска хигиена, опрема за прва помош и друг вид на опрема што се користи за заштита при работа.

 

Архива на новости