Новости

Ноември 2018

Учество на Научната конференција „Загадување на градовите во Република Македонија, кои се решенијата?„

повеќе


Октомври 2018

Технолаб учествуваше на Меѓународна конференција „Енергетика 2018„ во организација на ЗЕМАК

повеќе


Септември 2018

Учество на Технолаб на Конгресот на хемичари и технолози

повеќе


Архива на новости

новости


Ноември 2011

Технолаб ја продолжи акредитацијата согласно ИСО 17020 и ИСО 17025

Технолаб Доо Скопје на редовните надзори од страна на Институтот за акредитација на РМ ја одбрани својата акредитација согласно ИСО 17020 и ИСО 17025. Притоа секторите лабораторија и инспекциско тело во состав на Технолаб уште еднаш ги потврдија својата компетентност и квалитет на полето на мерења во животната средина и работна средина.

 

ИСО 17020

 

ИСО 17025

Архива на новости